Select Page

ADR transport

ADR robom nazivaju se sve materije koje mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi ili na bezbednost životne sredine. Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba (skraćenica ADR) reguliše prevoz opasnih materija. Opasne materije mogu biti proizvodi, poluproizvodi, sirovine ili otpad. Regulatorni propisi koji uređuju ovu vrstu transporta podložni su čestim dopunama i modifikacijama. U Scorpio line d.o.o. aktivno pratimo sve promene koje se dešavaju u zakonskoj regulativi i blagovremeno ih implementiramo. U poslu kojim se bavimo ekološki odgovorno poslovanje jedan je od postulata kojeg se čvrsto pridržavamo.

Transport robe

Generalno transport robe (drumski) može se podeliti na kompletni utovar robe ili puni utovar – FTL (en. Full Truck Load) i zbirni transport robe.

Kompletni utovari se koriste prilikom slanja većih pošiljki i kada Vam je presudna visoka efikasnost, odnosno kraće vreme transporta. Puni utovari podrazumevaju preuzimanje Vaše robe sa jednog utovarnog mesta i njen transport do krajnjeg odredišta bez pretovara ili sa minimalno mogućim brojem pretovara. Na ovaj način značajno se štedi vreme jer nema potrebe za čekanjem robe drugih pošiljalaca, niti se čeka na pretovar robe. Puni utovari su najbrža opcija drumskog transporta robe.

Zbirni transport robe kamionom je opcija drumskog transporta optimizovana za manje i srednje kompanije koje nemaju mogućnosti ili potrebe za angažovanje kompletnih utovara, a bitna stavka im je ušteda u pogledu troškova transporta. Kod ovog načina organizacije transporta tovarni prostor kamiona se stavlja na raspolaganje većem broju korisnika, a oni dele troškove transporta na osnovu iskorišćenog tovarnog prostora ili težine prevezenog tereta. Kod zbirnog transporta niste uslovljeni veličinom pošiljke niti imate obavezu plaćanja celog kamiona već samo dela koji Vaša pošiljka zauzima. Ukoliko imate neku manju pošiljku za slanje zbirni utovari su pravo rešenje za Vas bez obzira na količinu i dimenzije pošiljki. Ne morate više gomilati robu, stvarati zalihe i plaćati skladišne prostore, naručite robe tačno onoliko koliko Vam je potrebno. Linije zbirnog transporta robe kamionom su organizovane po principu čvorišta u većim gradovima. Vaša roba se preuzima i transportuje do polaznog skladišta – terminala gde se zbiraju sve pošiljke. U polaznom skladištu sve pošiljke se utovaruju u kamion čiji tovarni prostor dele, a zatim se transportuju do istog odredišnog skladišta – terminala. U odredišnom skladištu sve pošiljke se istovaruju, prepakuju i isporučuju primaocu.