Select Page

Preduzeće Scorpio line d.o.o. u svom voznom parku raspolaže raznovrsnim, licenciranim i sertifikovanim vozilima koja su u službi ispunjavanja zahteva i zadovoljavanja potreba naših klijenata.